Qualenica

Quality Galenics
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Home > Pharmaceutical preparation categories > Hulpstoffen

Hulpstoffen

De alcholgraad (°) wordt uitgedrukt als een volumepercentage nl. aantal ml absolute ethanol in 100 ml mengsel (v/v). Deze volumetrische uitdrukking komt niet overeen met het massapercentage aangezien ethanol een lagere dichtheid heeft dan water (ca. 0.79). Berekeningen betreffende de alcoholgraad kunnen uitgevoerd worden aan de hand van formules en een omrekeningstabel. Hieronder wordt een voorbeeld uitgewerkt en de tabel kan teruggevonden worden in bijgevoegd pdf.

De hydrofiel-lipofiel-balans (HLB) geeft de verhouding weer van het polair gedeelte (hydrofiele groepen) ten opzichte van het apolair gedeelte (lipofiele groepen) van een oppervlakte-actieve stof (= emulgator). De HLB-waarde varieert van 0 tot 40. HLB-waarden lager dan 7 duiden op emulgatoren die beter oplosbaar zijn in olie en HLB-waarder hoger dan 7 duiden op emulgatoren die beter oplosbaar zijn in water.

Bereidingen voor meervoudig gebruik moeten een bewaarmiddel (conserveermiddel) bevatten om bederf of besmetting te voorkomen. Bewaarmiddelen zijn effectief bij een bepaalde concentratie en vaak slechts actief bij een bepaald pH-bereik. Bereidingen die voldoende hoge concentraties aan glycerol (30% m/m), propyleenglycol (>15% m/m), ethanol (>15% m/m) of saccharose (>62% m/m) bevatten zijn zelfconserverend. Verder kan de toevoeging van aqua conservans gedestilleerd water vervangen voor de conservering te bevorderen.

Tabel 1. Bewaarmiddelen

Anti-oxidantia worden toegevoegd aan bereidingen om de stabiliteit van oxidatiegevoelige stoffen te verhogen. Er zijn wateroplosbare en vetoplosbare anti-oxidantia. In bijlage worden de anti-oxidantia opgesomd met bijhorende concentratie.

Daar oxidatiereacties kunnen gekatalyseerd worden door metaalionen, kunnen chelatoren of metaalbinders toegevoegd worden om de werking van anti-oxidantie te versterken, bijvoorbeeld Na EDTA (0.05% à 0.10% m/v), citroenzuur, wijnsteenzuur.

Tabel 1. Wateroplosbare anti-oxidantia

Subscribe to RSS - Hulpstoffen

Heeft U verdere vragen? Wilt U meer weten over Qualenica?
Twijfel er niet aan om ons te contacteren!

Laat ons weten wat U denkt. Wij zijn bereid al Uw vragen te beantwoorden.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.