Qualenica

Quality Galenics
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Home > Pharmaceutical preparation categories > Varia

Varia

Dit document is een hulpmiddel voor het berekenen van de af te wegen hoeveelheden grondstof voor de bereiding van:

-   2% trituratie foliumzuur

-   foliumzuur capsules (met maximum 10 mg foliumzuur per capsule)

en is gebaseerd op de werkwijze zoals beschreven in de derde editie van het Therapeutisch Magistraal Formularium.

 

In de berekeningen werd rekening gehouden met:

-   het watergehalte van de grondstof (Ph.Eur.: gehalte aan water = 5,0 à 8,5%);

Grondstoffen van magistrale bereidingen kunnen risicovol zijn. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van mogelijke gevaren die deze stoffen kunnen meedragen. Veiligheidsinformatie kan afgelezen worden van het etiket nl. gevarenpictogrammen en gerichte veiligheidsaanbevelingen in de vorm van H- en P-zinnen (Hazard and Precaution). Deze H- en P-zinnen opgesteld door het GHS vervangen sinds 2015 de R en S- zinnen (Risk and Safety) en zorgen voor een globale harmonisering.

Bijlage 3 van het KB van 21 januari 2009 (updag 06-04-2018) geeft een lijst met toestellen en instrumenten die zich ten allen tijde in de apotheek moeten bevinden. Deze lijst bevat materiaal dat voornamelijk voor de bewaring en bereiding van geneesmiddelen gebruikt wordt. Het uitbesteden van magistrale bereidingen ontslaat de apotheker niet van de verplichting over het verplichte materiaal te beschikken.

Lijst van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen die in de vereiste hoeveelheden in bulk en/of onder farmaceutische vorm waarvan zij het enige actief bestanddeel uitmaken, voorhanden moeten zijn in de apotheken, [...] en in een hoeveelheid die ten minste gelijk is aan de kleinst op de markt beschikbare verpakking van het vergund geneesmiddel, van de grondstof die voldoet aan het koninklijk besluit van 19 december 1997 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden, of van het medisch hulmiddel. (ERRATUM, zie B.St.

Een magistraal voorschrift wordt enkel terugbetaald als elke grondstof op een terugbetalingslijst staat (1 tot 5) en minstens 1 grondstof in lijst 1 tot 4. De documenten in bijlage geven de 5 terugbetalingslijsten weer. Ze dateren van de bijwerking op 01/08/2015 (Koninklijk besluit van 02/07/2015). Deze positieve lijsten zijn ook terug te vinden op de website van het RIZIV en worden op zijn minst iedere vijf jaar herzien. Wijzigingen zijn te vinden via deze link:

Op een medisch voorschrift worden vaak afkortingen gebruikt. Deze afkortingen verwijzen naar Latijnse benamingen. Het Latijn biedt het voordeel dat het recept overal ondubbelzinnig wordt begrepen. In bijgevoegde tabel worden de afkortingen opgesomd.

Tabel. Latijnse afkortingen en hun betekenis.

Afkorting

Latijnse benaming

Betekenis

Dit artikel geeft de richtlijnen weer omtrent de houdbaarheidstermijn en de beperkt gebruiksduur voor in de apotheek bereide geneesmiddelen. De houdbaarheidstermijn en de beperkte gebruiksduur van magistrale bereidingen zijn niet langer dan 2 maanden. Net zoals voor magistrale bereidingen, geldt ook voor officinale bereidingen een beperkte gebruiksduur van 2 maanden na openen.

Subscribe to RSS - Varia

Heeft U verdere vragen? Wilt U meer weten over Qualenica?
Twijfel er niet aan om ons te contacteren!

Laat ons weten wat U denkt. Wij zijn bereid al Uw vragen te beantwoorden.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.