Vraag naar onze interessante voorwaarden voor bereidingsondersteuning & grondstoffen

Qualenica

Quality Galenics
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Home > Veelgestelde vragen > Hoe bereid ik ichtyol 200 mg<br> prednisolone 1 mg<br> collargol 80 mg<br> lidocaine 25 mg<br> suppo volw. 20 stuk

Hoe bereid ik ichtyol 200 mg<br> prednisolone 1 mg<br> collargol 80 mg<br> lidocaine 25 mg<br> suppo volw. 20 stuk

Pogingen met en zonder aerosil mislukten, als basis gebruikten we Novata B. Graag uw raadgevingen betreffende hulpstoffen en de te volgen werkwijze.

(in samenwerking met apotheker A. Driessen)

Vooreerst moet er een trituratie 1:50 worden bereid van prednisolone omwille van de kleine niet nauwkeurig af te wegen hoeveelheid maar ook om de homogeniteit van de prednisolone per zetpil te garanderen. Daarenboven zou ik dan nog extra 400 mg melksuiker per zetpil voorzien.
We beginnen met het poedermengsel te bereiden volgens de regels van de kunst maar met extra zorg om de collargol fijn te wrijven zodat we een egaal lichtbruin poedermengsel verkrijgen.
Daarnaast wordt de ichtyol in een kleine mortier af gewogen en homogeen vermengd met een derde van de gesmolten zetpilmassa. Bij dit mengsel wordt geleidelijk het poedermengsel bijgemengd. Een tweede hoeveelheid gesmolten massa kan worden toegevoegd zodat ongeveer de helft van de zetpilmassa werd gebruikt. Vervolgens wordt de inhoud van deze mortier vermengd met de overblijvende gesmolten massa in het gietpannetje. Na homogeen mengen kan de massa uitgegoten worden in de zetpilvorm.

Opmerkingen:

  1. Ik vermoed dat aerosil niet absoluut noodzakelijk is en best wordt vermeden wegens zijn groot adsorptievermogen.
  2. Theoretisch is er, wegens de oplosbaarheid van lidocaine in vet, mogelijkheid van smeltpuntverlaging maar waarschijnlijk is die niet zeer groot. Zo niet zou er gebruik moeten gemaakt worden van een zetpilmassa met verhoogd smeltpunt.
  3. Actueel is Ichtyol Cordes niet meer verkrijgbaar. Het ammoniumbithiolaat, dat nu geleverd wordt, beantwoordt weliswaar aan de farmacopeenormen maar heeft toch niet dezelfde eigenschappen als Ichtyol Cordes. Dit verschil veroorzaakt problemen bij de bereiding van zetpillen met ichtyol. Daarom wordt aangeraden ichtyol voorafgaandelijk te verwrijven met 5% (ten opzichte van het zetpilgewicht) Arlacel C.

Uw contactpersoon:

Voor gebruiksvoorwaarden, zie onze disclaimer