Vraag naar onze interessante voorwaarden voor bereidingsondersteuning & grondstoffen

Qualenica

Quality Galenics
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Home > Frequently Asked Questions > Welke onverenigbaarheden kunnen er optreden met dihydroxyaceton (DHA)?

Welke onverenigbaarheden kunnen er optreden met dihydroxyaceton (DHA)?

DHA is een zeer moeilijke stof, die onder invloed van alkali zich via een enolvorm omzet tot glycerylaldehyde, die aanleiding geeft tot de vorming van bruingekleurde oligomeren. Ook kan glycerylaldehyde een rol spelen in de Maillardreactie. Slechte bewaaromstandigheden (<6°C) of te hoge (>40°C) procestemperaturen geven vorming van aldehyden, ketonen, zuren (mierenzuur), die dan een lagere pH instellen. Maximale stabiliteit bij pH 3-4 in te stellen met citroenzuur. Volgende factoren hebben een negatieve invloed op de stabiliteit:

  1. warmte
  2. bestanddelen met stikstofatoom
  3. parfums
  4. microorganismen (maximale hygienische voorzorgen bij de bereiding)
  5. zuurstof - oxiderende stoffen.
Ook Carbopol is uit den boze. Gezien DHA geen protectie geeft tegen de zon moet het gecombineerd worden met een stikstofvrije zonnefilter. De keus van de reukstoffen is ook kritisch.

Voor de rest wordt aangeraden de verschillende inhoudstoffen individueel te testen voor hun verenigbaarheid met DHA. Indien we het bovenstaande mogen geloven dan zitten er in uw samenstelling heel wat stoffen die onverenigbaar zijn met DHA!

Uw contactpersoon:

Voor gebruiksvoorwaarden, zie onze disclaimer