Naar Receptuur helpdesk

Vraag

Gepost op: 6 maart 2013

Naar aanleiding van het stopzetten van de productie van histamine provocatietesten door de firma HAL Allergy waren wij genoodzaakt op zoek te gaan naar een eigen bereiding.

Na wat rondvraag bij de collegae kregen we echter tal van verschillende formules voor deze bereiding.
Steeds uitgaande van een stamoplossing worden in verschillende ziekenhuizen verschillende oplosmiddelen met of zonder bewaarmiddel (fenol) gebruikt. Nu is onze vraag wat de meest geschikte (stabiele) is, hoe bewaren (kamertemp. of koelkast, lichtgevoelig of niet lichtgevoelig) en wat is de bewaartermijn (gekregen informatie loopt uit één van 1 week tot 1 jaar).

Antwoord

Bij al uw vragen zou ik volgende randbemerkingen willen maken:

  1. Er bestaat niet enkel histamineHCl maar ook -fosfaat, alhoewel dit laatste in Belgie niet beschikbaar is;
  2. beide zijn steriliseerbaar en door autoclaveren en door filtratie;
  3. zowel de pH als het toegevoegde bewaarmiddel kan de werking van de oplossing beënvloeden;
  4. qua pH liefst +/- neutraal;
  5. qua bewaarmiddelen somt men op: fenol, parabenen en ook benzalkoniumchloride (iets minder allergiserend ?). Bij pH = 7,4 lijkt mij fenol weinig zinvol als bewaarmiddel;
  6. uiteraard lijkt het meest aangewezen geen bewaarmiddel te gebruiken maar dan moet men opteren voor een unidosis (2 ml). Multidosispreparaten moeten een bewaarmiddel bevatten;
  7. autoclaveren krijgt de voorkeur als sterilisatiemethode;
  8. een oplossing van histamineHCl is chemisch zeer stabiel. Ik denk dat een bewaartermijn van zes maanden bij kamertemperatuur mag worden aanvaard. Sommige spreken van 4 maand, anderen van 12.