Naar Receptuur helpdesk

Vraag

Gepost op: 6 maart 2013

triamcinolone acetonide 10 mg verwerken in Fluroblastine amp


Probleem: Fluroblastine is oplossing van vinblastine in basische wateroplossing waarin triamcinolone niet oplost. De samenstelling zou aangewend worden om littekens te behandelen, daarvoor dient het mengsel geïnjecteerd te worden. Steriliteit is dus van groot belang!

Antwoord

Met de algemeen beschikbare vormen van triamcinolon zie ik geen mogelijkheid om een oplossing met Fluroblastine te bereiden. Ik vermoed dat er allicht een wateroplosbare vorm van triamcinolon zal bestaaan zoals dit het geval is voor de meeste corticosteroïden. Maar via de normale bevoorradingskanalen voor de officina's zal dit product niet te verkrijgen zijn. Er blijft enkel de bereiding van een steriele suspensie over.
Uitzonderlijk moeilijk is dit niet mits men beschikt over de nodige infrastructuur en expertise in het aseptisch werken. Een ziekenhuisapotheek in uw buurt is misschien bereid u hierbij assistentie te verlenen.